J.J. & Jeff ソフトウェアデータ

発売年…1990年
フォーマット… TurboChip 
発売元…NEC

日本国内タイトル…カトちゃんケンちゃん

特記事項…
 ◆ 
 ◆ 
 ◆